કલિંગ સામાજિક વિજ્ઞાન સંસ્થાને યૂનેસ્કો દ્વારા અંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા પુરસ્કાર

ભુવનેશ્વર- કલિંગ સામાજિક વિજ્ઞાન સંસ્થા (KISS)ને યૂનેસ્કો અંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા પુરસ્કાર 2022માં સર્વોચ્ચ વૈશ્વિક માન્યતાથી સન્માનિત કરાઈ છે. આ પુરસ્કારમાં 20…

Read More